• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Wesołych Świąt

KONTAKT DO OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH SMK

INSTRUKCJA WPISU INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Prośba o pomoc dla Ani

Zaproszenie na konferencję Postępowanie z raną przewlekłą, 08.02.2018, Białystok

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 25.01.2018

DNI DODATKOWO WOLNE W OIPIP W BIAŁYMSTOKU

DNI DODATKOWO WOLNE W BIURZE OIPIP

1 czerwca 2018

2 listopada 2018

24 grudnia 2018

 

SOBOTY PRACUJĄCE

W BIURZE OIPIP

30 czerwca 2018

24 listopada 2018

15 grudnia 2018

 

Podstawa prawna:

Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację chirurgiczną dla pielęgniarek

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację

w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

 

W wyniku egzaminu kwalifikacyjnego wszystkie osoby, które uczestniczyły w egzaminie w dniu 22.12.2017 r. zostały zakwalifikowane do udziału w w/w specjalizacji.

Pierwsze zajęcia teoretyczne w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego rozpoczną się w dniu 30.12.2017 r. o godz. 8.00 w Sali wykładowej w OIPiP w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19.

 

NOWY PROJEKT MOBBING

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach - ŻYCZENIA

http://www.fundacja-almach.org.pl

www.fundacja-almach.org.pl

                                                                                                                            Włocławek, 04.12.2017r.

Strony