• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Towarzystwa Naukowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
e-mail: osibialystok@tlen.pl   www.osibialystok.pl
Prezes Barbara Dąbrowska
e-mail: dabbasia2@wp.pl
Tel. kontaktowe: 85/7450881; 85/7450882; 663586082

Opinia PTP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Opinia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Dyrektywa 32/2010/UE

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE w Polsce
 

Publikacja - Opieka nad dziećmi

Szanowni Państwo,
na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została zaprezentowana Państwu nasza najnowsza publikacja „Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej” - periodyk poruszający tematykę opieki nad populacją wieku rozwojowego w ujęciu interdyscyplinarnym.

Eliminacja pielęgniarek systemu z ZRM i SOR

Informacje dotyczące praktyk eliminacji pielęgniarek systemu z ZRM i SOR
Zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących eliminacji (poprzez zwalnianie, redukcję ilości członków ZRM, przesuwanie do pracy w innych oddziałach, zachęcanie do zmiany warunków pracy w ramach umów cywilnoprawnych) pielęgniarek i pielęgniarzy z Zespołów Ratownictwa Medycznego, oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z podaniem miejscowości, zakładu pracy, podanego uzasadnienia oraz kwalifikacji osób których taki proceder dotyczy.

Podatek 1%

(Kliknij obrazek aby powięszyć)

Pielęgniarka Zaawansowanej Praktyki

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w sprawie wprowadzenia kształcenia Pielęgniarki
Zaawansowanej Praktyki (APN) na drugim poziomie
studiów pielęgniarskich
 
Dokument

Strony