• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Uchwały i stanowiska

Apel w sprawie ustalenia nowej dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa transfuzjologicznego

Stanowisko w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej realizującej świadczenia zdrowotne w POZ oraz odrębnego kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki POZ, położnej POZ

Stanowisko w sprawie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Stanowisko w sprawie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą

Apel w sprawie profesjonalnej opieki medycznej

Apel w sprawie niepobierania opłat

Apel w sprawie urlopu szkoleniowego

Apel w sprawie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej i innych strukturach pomocy społecznej

Apel
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.
w sprawie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej i innych strukturach pomocy społecznej

Apel w sprawie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych....pdf

Apel w sprawie działań mających na celu objęcie podwyżkami wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Apel
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.
w sprawie działań mających na celu objęcie podwyżkami wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Apel w sprawie działań mających na celu objęcie podwyżkami wynagrodzeń pielęgniarek....pdf

Stanowisko w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej realizującej świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz odrębnego kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki poz, położnej poz i pielęg.

Stanowisko
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.
w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej realizującej świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz odrębnego kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Stanowisko w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu....pdf

Strony