• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Kursy specjalistyczne

Przedłużenie terminu naboru na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

OIPiP w Białymstoku PRZEDŁUŻA TERMIN NABORU 

na bezpłatne dofinansowane przez Ministra Zdrowia

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK w terminie
od 05.12.2017 do 13.12.2017 oraz papierowy do dnia 13.12.2017.

Wymagane dokumenty:

Egzamin końcowy kursu EKG

Egzamin końcowy kursu specjalistycznego ,,Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

 

Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego ,,Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

zostanie przeprowadzony w dniu 22.12.2017 r. o godz. 15.20

Informacja o kursie Teoretyczne i praktyczne aspekty współpracy z osobą niewidomą

W związku z małą liczbą chętnych

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ

planowany na 27 września 2017 r. nie odbędzie się. Osoby zainteresowane w/w kursem zapraszamy do udziału w późniejszym terminie.

 

Kurs specjalistyczny EKG dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny EKG dla pielęgniarek i położnych

OIPiP w Białymstoku informuje, że z środków własnych Izby zorganizuje kurs specjalistyczny EKG.

Lista uczestników zakwalifikowanych zostanie wyłoniona z osób, które złożyły dokumenty na kurs w ramach projektu nr WND-POWR.05.04.00-00-0062/15 pn. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”