• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ostatnio dodane

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Lista osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego w dniu 17.09.2018r - znajduje się w załączniku.

 

Gratuluję

Pierwsze zajęcia odbędą się w 28.09.2018- Piątek- biblioteka OIPiP w godz. 15.00-18.45 oraz 29,30.08.2018r.

Kierownik dr n. med. Katarzyna Krystyna Snarska

Nabór na kurs Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla 30 pielęgniarek członków naszej Izby

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 

Wymagane dokumenty:

Nabór na specjalizację internistyczną dla pielęgniarek i specjalizację pediatryczną dla pielęgniarek

W związku z otrzymaniem informacji z Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia o wyborze ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia specjalizacyjne realizowane w 2018 r. w woj. podlaskim,
 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatne (dofinansowane przez Ministra Zdrowia)
szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

oraz

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

ODESZŁA OD NAS NA ZAWSZE URSZULA KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA

11 SIERPNIA 2018 ROKU ODESZŁA OD NAS NA ZAWSZE

URSZULA KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,

stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek 
i położnych (w latach 1991–1995)

Kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ogłasza nabór na

bezpłatny kurs specjalistyczny

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Organizowany w Białymstoku

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

 

1. Barczykowska E., Ślusarz R., Szewczyk M.T.: Pielęgniarstwo w pediatrii. Wyd. Borgis, Warszawa 2006

2. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. (red.): Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia.Wyd. Help-Med, Kraków 2014

3. Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. (red.): Pediatria, t. 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Komunikat OIPIP w Białymstoku oraz NPIP ws opiniowania OWU (4x400)

W związku z komunikatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wstrzymuje się od wydawania opinii w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

Dr n. med. Cecylia Dolińska

 

Treść komunikatu NPIP:

Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo