• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ostatnio dodane

Lista osób zakwalifikowanych do specjalizacji w dz. pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Lista osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji  w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek w ramach miejsc dofinansowanych ze środków publicznych w dniu 8.12.2017

nr zgłoszenia

24

28

3

35

53

41

30

40

15

12

25

Egzamin końcowy kursu EKG

Egzamin końcowy kursu specjalistycznego ,,Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

 

Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego ,,Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

zostanie przeprowadzony w dniu 22.12.2017 r. o godz. 15.20

Egzaminy kwalifikacyjne na specjalizacje

Egzamin kwalifikacyjny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek  odbędzie się dnia 15.12.2017 r. o godzinie 15.00 (piątek) w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/21.

Przedłużenie terminu naboru na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

OIPiP w Białymstoku PRZEDŁUŻA TERMIN NABORU 

na bezpłatne dofinansowane przez Ministra Zdrowia

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK w terminie
od 05.12.2017 do 13.12.2017 oraz papierowy do dnia 13.12.2017.

Wymagane dokumenty:

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego dla pielęgniarek:

1.         Kiliańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010, wyd. 2

2.         Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011

3.         Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008

4.         Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

1. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej
i hospicyjnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2008.

2. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo  opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2017

3. de Walden - Gałuszko K., Ciałkowska - Rysz A.(red.): Medycyna paliatywna.  Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2015.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

  1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.)
  3. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2014.

Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Informuję, że egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie geriatrycznego odbędzie się dnia 13.01.2018 r. o godz. 9.00 w Sali wykładowej OIPiP w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 12 lok. 19

Kierownik kursu: Agnieszka Zahorowska

X Konferencja Prewencyjna

 

Jubileuszowa X Konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2017 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy" to najwybitniejsi eksperci, najnowsze oryginalne doniesienia naukowe z krajowych i z zagranicznych ośrodków badawczych oraz odwaga w poruszaniu kontrowersyjnych problemów. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 17-18 listopada 2017 r.

Procedury postępowania z pacjentem specyficznym, 16.11.2017, Warszawa

 

 

 

                                                                                           Dyrektorzy      

                                                                                           Działy kadr/szkoleń

                                                                                           Rzecznicy praw pacjenta

                                                                                           podmiotów leczniczych

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Konferencja Zagadki Ratownictwa, 19-11.04.2018

 

Mamy przyjemność zawiadomić że Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje już po raz VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową.

         Tym razem tematem przewodnim spotkania, które odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2018 roku będą

          Zagadki Ratownictwa.