• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Lista pełnomocnych przedstawicieli – VII kadencja

 

Lista pełnomocnych przedstawicieli – VII kadencja

 

Lp.

Nazwa zakładu pracy

Nazwisko i imię pełnomocnego przedstawiciela

1.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

w Białymstoku

1. Bożena Muszyńska

2. Aleksandra Gorzelska

3. Irena Stepaniuk

2.

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony

im. J. Śniadeckiego

1. Bożena Wolańska

2. Aneta Łapińska

3. Alicja Dubiec

3.

Białostockie Centrum Onkologii

im. M. Skłodowskiej-Curie

1. Małgorzata Wróblewska

2. Elżbieta Godlewska

4.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa

1. Elżbieta Sienkiewicz

2. Urszula Chrzanowska

3. Anna Kasperuk

5.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed-Schol

Anna Sokół

6.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Paulina Polińska

7.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

1. Katarzyna Baszeń

2. Dorota Mielech

 

8.

Zakład Opieki Zdrowotnej

MSW

1. Krystyna Beata Baranowska

2. Marzena Szczepura

9.

Samodzielny Szpital Miejski

im. PCK

Agnieszka Ankudowicz

10.

Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Małgorzata Narewska

11.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bielsk Podlaski

1. Alina Jurczuk

2. Elżbieta Krot

12.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Dąbrowa Białostocka

Halina Kułak

13.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Łapy

Bożena Kostro

14.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Mońki

1. Halina Skibicka

2. Bożena Zdunek

15.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Hajnówka

1. Irena Pawlenko

2. Małgorzata Siemieniuk

16.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Siemiatycze

1. Irena Wasilewska-Małaszkiewicz

2. Zofia Gogołek

17.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Sokółka

1. Anna Markiewicz

2. Ewa Czajka

18.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

im. Stanisława Deresza Choroszcz

1. Waldemar Barszczewski

2. Anna Prusator

19.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Knyszyn

Ewa Citkowska

20.

Dom Pomocy Społecznej

Al. Niepodległości 4,

16-070 Choroszcz

Ewa Doniec

21.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Baranowicka 203, Białystok

Janina Chorąży

22.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Świerkowa 9, Białystok

Ewa Pużuk

23.

Dom Pomocy Społecznej

Czerewki

Barbara Stepaniuk

24.

Dom Pomocy Społecznej

Białowieża

Halina Orzechowska

25.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

Siemiatycze

Zinaida Bobienko

26.

Dom Pomocy Społecznej

ul. J. Pawła II 14, 17-120 Brańsk

Edyta Anna Syczewska

27.

Dom Pomocy Społecznej

Jałówka

Maria Sawczyńska

28.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Irena Ławreszuk