• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Konsultanci

Wersja do wydruku

Konsultanci

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa
mgr piel. Agnieszka Krynicka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 85-746-80-03; faks 85 746-88-80

e-mail: a.krynicka21@wp.pl

Dyscypliny szczegółowe:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
dr n. med. mgr piel. Regina Sierżantowicz

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMB,
tel. (85) 686-50-78, kom. 606-666-199
e-mail: renatasierz@wp.pl

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
dr n. o zdr. mgr piel. Agata Panas

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa,
15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17
tel. (85) 74-50-847 (842), kom. 696-674-190
e-mail: agata.panas.plg@wp.pl

 

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

dr n. med. mgr piel. Nadzieja Sołowiej

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, tel. (85) 71-91-091 wew. 367
e-mail: nadziejasolowiej@gmail.com.pl

 

 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
mgr piel. Urszula Kaźmierczak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. kom. 602 268 886

e-mail: ukazmierczak@poczta.onet.pl

 

Konsultant  Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
mgr piel. Krystyna Łapuć-Seweryn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. (85) 746-82-53; fax (85) 746-88-80
e-mail: zkzzspsk@umwb.edu.pl

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
mgr piel.  Raisa Sapieżyńska

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12

tel. kom. 507 181 911

e-mail: chemia.piel@onkologia.bialystok.pl

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego
 vacat

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
mgr piel. Dorota Rojsza

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 19, 15-097 Białystok

tel. 85 747-00-16; faks 85 744-11-09

e-mail: rojszad@poczta.onet.pl

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

dr n. o zdr.  mgr piel. Urszula Chrzanowska

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. dr Ludwika Zamenhofa
15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17, tel. (85) 74-50-713

 

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
vacat
 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr piel. Jerzy Lipski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Neurochirurgii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
tel. 85 746-82-15; faks 85 746-86-26

e-mail: j-lipski@gazeta.pl