• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Egzamin wstępny na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo epidemiologiczne” dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

Czytaj więcej w zakładce SZKOLENIA – ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W BIAŁYMSTOKU – KURSY KWALIFIKACYJNE

Nabór na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek

Wersja do wydruku

Czytaj więcej w zakładce SZKOLENIA – ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W BIAŁYMSTOKU – KURSY KWALIFIKACYJNE

Nabór na kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych.

Wersja do wydruku

Czytaj więcej w zakładce SZKOLENIA – ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W BIAŁYMSTOKU – KURSY SPECJALISTYCZNE

Nabór na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek.

Wersja do wydruku

Czytaj więcej w zakładce SZKOLENIA – ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W BIAŁYMSTOKU – KURSY SPECJALISTYCZNE

Wyniki egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Wersja do wydruku

Czytaj więcej w zakładce SZKOLENIA – ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W BIAŁYMSTOKU - SPECJALIZACJE

Warsztaty Alternatywne Formy Komunikacji.

Wersja do wydruku

Czytaj więcej w zakładce AKTUALNOŚCI

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Art. 25  Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek przekazania  dokumentów potwierdzających zawarcie umów obowiązkowego OC, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia  ich zawarcia.  Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Białymstoku lub dokonać zgłoszenia w formie e-wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wysłać do OIPiP w Białymstoku (www.rpwdl.csioz.pl).  

Wniosek o zmianę wpisu polegający na  zgłoszeniu  nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.

Egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Wersja do wydruku

W związku z zakończoną rekrutacją na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii dla pielęgniarek informujemy, że liczba osób ubiegających się o szkolenie jest większa niż liczba miejsc, w związku z tym zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek zostały dopuszczone do egzaminu w dniu 16.01.2015  o godz. 16.00 w Auli Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
ul. Waszyngtona 17 .

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 24.01.2015 r. o godz. 09.00 w Auli Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Waszyngtona 17

Kierownik specjalizacji: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667520800

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org