• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Egzamin końcowy kursu RKO dla pielęgniarek i położnych

Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego ,,Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych zostanie przeprowadzony w dniu 15.11.2017 r.
o godz. 16.00 (środa)
w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
 przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/21.

Kierownik kursu: Urszula Jakubowska

Szkolenie Wytyczne i nowości w pielęgniarstwie operacyjnym, 15.11.2017 r., OIPiP w Białymstoku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

 Zespół do spraw pielęgniarstwa operacyjnego

 

zaprasza pielęgniarki i położne operacyjne na szkolenie oraz warsztaty        

w dniu 15 listopada 2017 roku od godz.15 00 do 18.00 w  siedzibie OIPiP       

w Białymstoku ul .M. Skłodowskiej-Curie 12/19

 

Wytyczne i nowości w pielęgniarstwie operacyjnym

 

Warsztaty dla położnych, pielęgniarek

Zaproszenie

Warsztaty dla położnych, pielęgniarek, konsultantek laktacyjnych
„Jak skutecznie rozwiązywać problemy laktacyjne
– wsparcie na terenie szpitala i w domu”

 

Czas i miejsce

14 listopada 2017 r.  w godz. 10.00 – 14.00

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

 

Program

INFORMACJA O KURSIE EKG

OIPiP w Białymstoku informuje, że osoby, które zgłosiły się na egzamin wstępny kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zostały zakwalifikowane do udziału w kursie.

 

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 14.10.2017 r. o godz. 9.00 w bibliotece OIPiP

w Białymstoku

 

Kierownik kursu: mgr Katarzyna Baranowska, tel. 609 278 450

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org