• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

RODO

Polityka RODO Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Białymstoku

Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego ,,Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych zostanie przeprowadzony w dniu 28.05.2018 r.
o godz. 16.00 (poniedziałek) w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku  przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/21.

Kierownik kursu: Urszula Jakubowska

Informacja o kursie Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

W związku z zakończoną rekrutacją na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania” dla pielęgniarek informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły aplikację i spełniły wymagania formalne zostały zakwalifikowane do udziału w kursie.
W związku z tym egzamin wstępny nie zostanie przeprowadzony.

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org