• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Odwołanie kursu specjalistycznego „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu” dla położnych

Wersja do wydruku

Informujemy, że w/w kurs nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Osoby, które złożyły dokumenty prosimy o odebranie ich w kasie OIPiP w Białymstoku godzinach pracy biura.

Przedłużenie rekrutacji na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż z uwagi na konieczność uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji (kurs RKO i EKG) przez zainteresowane kursem osoby, rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie zostaje przedłużona do 30 września. Egzamin wstępny i pierwsze zajęcia zostały przełożone na październik, dokładny termin będzie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór dla 40 położnych na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wniosek o dopuszczenie do kursu do pobrania ze strony internetowej - w zakładce: SZKOLENIA-ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W BIAŁYMSTOKU-WNIOSKI DO POBRANIA pod nazwą: Wniosek o dopuszczenie do szkolenia.

Wypełniony wniosek (w wersji papierowej) prosimy dostarczyć na adres Izby:
Białystok ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/19 w terminie od 30.09.2016 r.

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40, zgodnie z § 24 ust.4 Rozporządzenia MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura do egzaminów". 

Wymagane dokumenty:

  1. poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu  położnej potwierdzona „za zgodność z oryginałem” (możliwość potwierdzenia na miejscu przez osobę przyjmującą wniosek pod warunkiem okazania oryginału)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  • potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.
  • zaświadczenie o minimum 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Kierownik kursu: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667520800

Informacja Komisji ds. Etyki

Wersja do wydruku

W związku z powstaniem Komisji ds. Etyki przy OIPiP w Białymstoku informujemy, iż dla członków samorządu został udostępniony e-mail: komisja.etyki@oipip.bialystok.pl służący do przyjmowania nurtujących problemów etycznych.

Komisja ds. Etyki

OBOWIĄZKOWE KURSY

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianami programów od 24.08.2015r. udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uwarunkowany jest ukończeniem konkretnych kursów specjalistycznych:

TABELA KURSÓW

Infolinia dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506705444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem,
Wojciech Wrona
Dział Merytoryczny
NIPiP

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Art. 25  Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek przekazania  dokumentów potwierdzających zawarcie umów obowiązkowego OC, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia  ich zawarcia.  Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Białymstoku lub dokonać zgłoszenia w formie e-wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wysłać do OIPiP w Białymstoku (https://rpwdl.csioz.gov.pl).  

Wniosek o zmianę wpisu polegający na  zgłoszeniu  nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org