• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

RADCA PRAWNY PRZERWA URLOPOWA

Wersja do wydruku

RADCA PRAWNY OIPiP

przerwa urlopowa
 

od 30 czerwca 2016 
do 17 lipca 2016

KASA BIBLIOTEKA NIECZYNNA

Wersja do wydruku

KASA OIPiP

nieczynna
od 04 lipca 2016 
do 18 lipca 2016

 

BIBLIOTEKA OIPiP

nieczynna
od 01 lipca 2016 
do 31 sierpnia 2016

Odwołanie kursu specjalistycznego „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu” dla położnych

Wersja do wydruku

Informujemy, że w/w kurs nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Osoby, które złożyły dokumenty prosimy o odebranie ich w kasie OIPiP w Białymstoku godzinach pracy biura.

Przedłużenie rekrutacji na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż z uwagi na konieczność uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji (kurs RKO i EKG) przez zainteresowane kursem osoby, rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie zostaje przedłużona do 30 września. Egzamin wstępny i pierwsze zajęcia zostały przełożone na październik, dokładny termin będzie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór dla 40 położnych na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wniosek o dopuszczenie do kursu do pobrania ze strony internetowej - w zakładce: SZKOLENIA-ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W BIAŁYMSTOKU-WNIOSKI DO POBRANIA pod nazwą: Wniosek o dopuszczenie do szkolenia.

Wypełniony wniosek (w wersji papierowej) prosimy dostarczyć na adres Izby:
Białystok ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/19 w terminie od 30.09.2016 r.

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40, zgodnie z § 24 ust.4 Rozporządzenia MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura do egzaminów". 

Wymagane dokumenty:

  1. poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu  położnej potwierdzona „za zgodność z oryginałem” (możliwość potwierdzenia na miejscu przez osobę przyjmującą wniosek pod warunkiem okazania oryginału)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  • potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.
  • zaświadczenie o minimum 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Kierownik kursu: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667520800

Informacja Komisji ds. Etyki

Wersja do wydruku

W związku z powstaniem Komisji ds. Etyki przy OIPiP w Białymstoku informujemy, iż dla członków samorządu został udostępniony e-mail: komisja.etyki@oipip.bialystok.pl służący do przyjmowania nurtujących problemów etycznych.

Komisja ds. Etyki

OBOWIĄZKOWE KURSY

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianami programów od 24.08.2015r. udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uwarunkowany jest ukończeniem konkretnych kursów specjalistycznych:

TABELA KURSÓW

Infolinia dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506705444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem,
Wojciech Wrona
Dział Merytoryczny
NIPiP

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Art. 25  Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek przekazania  dokumentów potwierdzających zawarcie umów obowiązkowego OC, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia  ich zawarcia.  Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Białymstoku lub dokonać zgłoszenia w formie e-wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wysłać do OIPiP w Białymstoku (https://rpwdl.csioz.gov.pl).  

Wniosek o zmianę wpisu polegający na  zgłoszeniu  nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org