• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ogłoszenie o wyborach delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Wersja do wydruku

WYBORY 2015
DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH
w BIAŁYMSTOKU  NA OKRĘGOWE ZJAZDY VII KADENCJI

Rok 2015 jest rokiem wyborów, w związku z tym w najbliższym czasie  w miesiącach maj-czerwiec 2015 r. w ustalonych rejonach wyborczych na terenie działania  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Białymstoku  odbędą się wybory Delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd OIPiP.
Jesienią 2015r. nowo wybrani Delegaci będą mieli możliwość wybrania władz samorządowych oraz Delegatów na Krajowy Zjazd VII kadencji.
W związku z tym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku podjęła w dniu 10  grudnia  2014 r. uchwałę  Nr 45/VI w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów   Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Białymstoku  na Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej. Jej treść wraz z  Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej oraz Regulaminem wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków  prezentujemy w zakładce  stronie internetowej izby w zakładce WYBORY 2015
Ponadto informujemy, że spis wszystkich rejonów wyborczych OIPiP w Białymstoku zostanie   opublikowany niebawem, również na stronie internetowej izby w zakładce WYBORY 2015.

Cecylia Dolińska
Przewodnicząca ORPiP

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż zgodnie z Art. 25  Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek przekazania  dokumentów potwierdzających zawarcie umów obowiązkowego OC, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia  ich zawarcia.  Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Białymstoku lub dokonać zgłoszenia w formie e-wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i wysłać do OIPiP w Białymstoku (www.rpwdl.csioz.pl).  

Wniosek o zmianę wpisu polegający na  zgłoszeniu  nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org