• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Egzamin wstępny Kurs RKO dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

W związku z zakończoną rekrutacją na kurs specjalistyczny ,,Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych informujemy, że liczba osób ubiegających się o szkolenie jest większa niż liczba miejsc, w związku z tym zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek zostały dopuszczone do egzaminu w dniu 11.05.2016r. o godz. 15.30 w bibliotece OIPiP Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 21

Kierownik kursu: mgr Urszula Jakubowska, tel. 693-826-600

Zajęcia teoretyczne odbędą się dnia 13.05.2016 r. w Bibliotece OIPiP Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 21

Odwołanie kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji - Egzamin końcowy

Wersja do wydruku

Odwołanie kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”
dla położnych.

Informujemy, że w/w kurs nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Osoby, które złożyły dokumenty prosimy o odebranie ich w kasie OIPiP w Białymstoku
godzinach pracy biura.

Nabór na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny kursu specjalistyczny

„Resuscytacja krążeniowo - oddechowa”

dla 40 pielęgniarek i położnych

Wniosek o dopuszczenie do kursu do pobrania ze strony internetowej - w zakładce: SZKOLENIA-ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W BIAŁYMSTOKU-WNIOSKI DO POBRANIA pod nazwą: Wniosek o dopuszczenie do szkolenia.

Wypełniony wniosek (w wersji papierowej) prosimy dostarczyć na adres Izby:
Białystok ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/19 w terminie od 18.04.2016 r. do 29.04.2016r.

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40, zgodnie z § 32 ust.3 Rozporządzenia MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923),
w  dniu 11.05.2016r. o godz. 15.30 w Bibliotece OIP i P w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/21 zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura do egzaminów".
 

Wymagane dokumenty:

 1.  Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej potwierdzona „za zgodność z oryginałem” (możliwość potwierdzenia na miejscu przez osobę przyjmującą wniosek pod warunkiem okazania oryginału)
 • potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się dnia 13.05.2016r. oraz  w Bibliotece OIP i P
w Białymstoku

Kierownik kursu:  mgr Urszula Jakubowska, tel. 693826600

Przedłużenie rekrutacji na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż z uwagi na konieczność uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji (kurs RKO i EKG) przez zainteresowane kursem osoby, rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie zostaje przedłużona do 30 września. Egzamin wstępny i pierwsze zajęcia zostały przełożone na październik, dokładny termin będzie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór dla 40 położnych na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wniosek o dopuszczenie do kursu do pobrania ze strony internetowej - w zakładce: SZKOLENIA-ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W BIAŁYMSTOKU-WNIOSKI DO POBRANIA pod nazwą: Wniosek o dopuszczenie do szkolenia.

Wypełniony wniosek (w wersji papierowej) prosimy dostarczyć na adres Izby:
Białystok ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/19 w terminie od 30.09.2016 r.

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40, zgodnie z § 24 ust.4 Rozporządzenia MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura do egzaminów". 

Wymagane dokumenty:

 1. poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu  położnej potwierdzona „za zgodność z oryginałem” (możliwość potwierdzenia na miejscu przez osobę przyjmującą wniosek pod warunkiem okazania oryginału)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.
 • zaświadczenie o minimum 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Kierownik kursu: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667520800

Informacja Komisji ds. Etyki

Wersja do wydruku

W związku z powstaniem Komisji ds. Etyki przy OIPiP w Białymstoku informujemy, iż dla członków samorządu został udostępniony e-mail: komisja.etyki@oipip.bialystok.pl służący do przyjmowania nurtujących problemów etycznych.

Komisja ds. Etyki

OBOWIĄZKOWE KURSY

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianami programów od 24.08.2015r. udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uwarunkowany jest ukończeniem konkretnych kursów specjalistycznych:

TABELA KURSÓW

Infolinia dla pielęgniarek i położnych

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506705444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem,
Wojciech Wrona
Dział Merytoryczny
NIPiP

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org