• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Wersja do wydruku

W związku z zakończoną rekrutacją na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii dla pielęgniarek informujemy, że liczba osób ubiegających się o szkolenie jest większa niż liczba miejsc, w związku z tym zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek zostały dopuszczone do egzaminu w dniu 16.01.2015  o godz. 16.00 w Auli Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
ul. Waszyngtona 17 .

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 24.01.2015 r. o godz. 09.00 w Auli Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Waszyngtona 17

Kierownik specjalizacji: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667520800

Biblioteka

Wersja do wydruku

Uwaga!

Biblioteka przeniesiona do lokalu 21 (wejście jak do biura OIPiP)

czynna w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 14.00

Aktualizacja Polis OC

Wersja do wydruku

Pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki.

Bardzo pilna informacja !!!!

Dotyczy obowiązku zgłaszania  do rejestru aktualnych polis obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie pielęgniarki i położne, które nie posiadają w swojej księdze rejestrowej aktualnej informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, wzywa się do zgłaszania dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia OC poprzez stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl  jako wniosek o zmianę wpisu lub bezpośrednio w biurze OIPIP    w Białymstoku w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31.12.2014 r. W/wnioski  nie są objęte opłatą.

(podstawa prawna:  Art.  107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014 r. o działalności leczniczej Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org